Cách đây mười năm mình có may mắn được đến tu ở làng của Thầy một tuần

Posted by

Cách đây mười năm mình có may mắn được đến tu ở làng của Thầy một tuần, được đi cạnh, được nghe Thầy giảng đạo và lối sống, được sống ở trong không khí tu hành, thân thương mà rất đời thường của làng.
Rất nhiều suy nghĩ, cách hành xử, lối sống của mình đã thay đổi từ đó.
Những lúc bị mất mát người thân, những lúc thấy cuộc đời mệt mỏi, mong manh, những lúc cần sức mạnh để làm gì đó, những ngày rất vui, những lúc rất buồn… mình đều nghĩ tới Thầy và các Thầy, Sư cô ở Làng Mai, và mình đem sách của Thầy ra đọc,…
Những thứ đó đã giúp mình rất nhiều và từ đó, trong lòng mình luôn có một góc biết ơn…