Các con vừa thi xong là các mẹ í ới chuyến đi này

Posted by

Các con vừa thi xong là các mẹ í ới chuyến đi này, có đúng 10 ngày cho chuẩn bị 02 show, sáng thứ 6 bay mà 16:30 ngày thứ 5 cái passport cuối cùng mới ló dạng. Tối xuất bảo hiểm cho 02 người cuối cùng trong đoàn. Một bé sốt trước chuyến đi.
Các mom lần đầu đi bộ nhiều như thế nhưng không một tiếng than, các mom vui vẻ và đoàn kết.
Các con vui vì được chơi với các bạn, được sinh hoạt liên tục như một gia đình. Bé Ánh Dương bảo “nước Singapore sạch quá, mình về nói mọi người không xả rác để Việt Nam mình sạch hơn nha”