“Bộ Xây dựng không phải là cơ quan chủ quản của Vinaconex

Posted by

“Bộ Xây dựng không phải là cơ quan chủ quản của Vinaconex, không được giao làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vinaconex, không trực tiếp quản lý cán bộ lãnh đạo của Vinaconex, tổ chức Đảng của Tổng công ty Vinaconnex không thuộc hệ thống các tổ chức Đảng của Bộ Xây dựng” – ông Duy khẳng định.
Theo đó, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo tại Tổng công ty Vinaconex không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, mà thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đại hội cổ đông, Tổng công ty SCIC – Bộ Tài chính và Thành ủy Hà Nội theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty.
Người phát ngôn Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong việc giải quyết sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà – sự cố về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã thực hiện đúng vai trò, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Vinaconex được xác định là một chủ thể tham gia hoạt động xây dựng với tư cách là Chủ đầu tư dự án, phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quản lý chất lượng công trình trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện dự án. Điều này, ông Duy cho rằng, đã thể hiện rõ trong kết luận giám định sự cố mà Bộ Xây dựng công bố.

Comments are closed.