“Bạn hâm mộ tiền lương mấy nghìn một tháng của người khác

Posted by

“Bạn hâm mộ tiền lương mấy nghìn một tháng của người khác, nhưng không biết người ta ngày này qua ngày khác cực khổ ở công ty tăng ca suốt đêm. Bạn hâm mộ người khác tự do du ngoạn, lại không biết để có được phần tự do này, người ta đã phải buông bỏ nhiều thứ. Hết thảy đều có đánh đổi, dù là tiền tài, sự nghiệp, tình yêu hay tự do. Người khác vĩnh viễn là người khác. Nơi khác vĩnh viễn ở nơi khác, chờ bạn đến được, nơi bạn đang ở lúc này sẽ trở thành nơi khác. Cho nên không cần hâm mộ người ta. Cuộc sống của bạn không ở nơi khác, mà ở chính nơi này.”
See Translation

Comments are closed.