演员

Posted by

演员
简单点说话的方式简单点
…..
没意见我只想看看你怎么圆
你难过的太表面 像没天赋的演员
观众一眼能看见
该配合你演出的我演视而不见
在逼一个最爱你的人即兴表演
…….
可你曾经那么爱我干嘛演出细节
我该变成什么样子才能配合出演
原来当爱放下防备后的这些那些
才是考验
……
没意见你想怎样我都随便
你演技也有限
又不用说感言
分开就平淡些
…..
什么时候我们开始没有了底线
顺着别人的谎言被动就不显得可怜

不在意的样子是我最后的表演
是因为爱你我才选择表演这种成全
DIỄN VIÊN
Đơn giản một chút – hãy nói chuyện đơn giản chút thôi
……….
Không sao cả, em chỉ muốn xem anh diễn như thế nào thôi
Vẻ mặt khó xử của anh, thật giống một diễn viên không lành nghề
Khán giả nhìn qua là đã nhận ra
Em nhắm mắt coi như không thấy, chỉ để diễn cùng anh
Là anh đang gượng ép một người yêu anh nhất phải diễn
……
Đã từng yêu nhau nhiều như thế, cần gì phải diễn kỹ như vậy
Em nên biến thành dạng nào mới hợp với vai diễn của anh đây
Hóa ra khi bỏ qua những nghi kị nhỏ nhặt của tình yêu
Lúc đó mới bắt đầu là thử thách
…..
Tùy ý thôi, anh muốn thế nào em cũng tùy ý anh
Diễn xuất của anh cũng chỉ có hạn
Cũng không cần nói lời đường mật
Chia tay thì nhẹ nhàng một chút
…..
Từ bao giờ chúng ta bắt đầu không còn giới hạn
Lại đáng thương đến mức bị động phụ thuộc vào lười nói dối của người khác…
Diễn xuất cuối cùng của em chỉ còn lại bộ mặt không quan tâm
Bời vì yêu, nên em chỉ có thể chọn lựa bồi anh diễn kịch
ĐÓ LÀ THÀNH TOÀN.!
See Translation