☘️Ai hay ốm vặt

Posted by

☘️Ai hay ốm vặt, hơi tí là sụt sùi, cảm cúm chứng tỏ sức đề kháng kém nhé.
☘️Đến cả mình làm việc có thời điểm thấy căng thẳng, stress quá là cũng bị ốm vật ra cả 2 tuần, lay lắt không khỏi
Thiếu j là phải bổ sung ngay cái đấy. Cơ thể yếu thì có tí vi rus bay qua cũng đánh ngay mình được.
Sử dụng Bios Life Manos, nếu thấy trước nguy cơ sắp cảm bệnh sụt sùi thì chỉ cần uống em này trong 2, 3 hôm là khoẻ hẳn.
Phòng hơn chữa. Tiền có thể không quá tốn nhưng sức thì hao hụt trầm trọng