Vườn rau sạch

Posted by

Vườn rau sạch, kết quả sau gần 1 tháng chăm sóc, đã thu hoạch rau muống, 1 tuần nữa sẽ có mồng tơi và dền đỏ, lâu hơn nữa là đậu bắp, đậu đũa và bắp nếp. Đã xây lại chuồng bò và chuồng gà theo hướng kiên cố, đặt vài chục con gà nuôi thả vườn cho vui.
Đăng cho vui vậy thôi chứ rau này hem có bán.
#mygarden
See Translation