TWO STORIES ABOUT AUSTRALIA

Posted by

TWO STORIES ABOUT AUSTRALIA
Bài dự thi #alumnivideocompetition của anh Duy Khanh Dang, cựu sinh trường ĐH Queensland.
“Hai câu chuyện về những người Australia đã tạo động lực khiến tôi sống cuộc sống ý nghĩa hơn, luôn chia sẻ kinh nghiệp của mình về học tập ở nước ngoài để giúp đỡ mọi người.”
————————————–
Video entry from Mr. Dang Khanh Duy, The University of Queensland – UQ’s alumnus.
“Two stories about Australians motivate me to live a meaningful life by helping others through sharing my experiences about studying abroad.”
See Translation