(Tức là anh Cự được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban chỉ đạo từ hôm 22/3/2017

Posted by

(Tức là anh Cự được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban chỉ đạo từ hôm 22/3/2017, trước khi bị kỷ luật. Nay cái “Ban chỉ đạo” đó ra mắt thôi chứ có phải mới được “bổ nhiệm” đâu mà báo chí nhảy vào oánh dữ vậy ta. Đây chính là một trong “thói quen” của báo chí Việt Nam. Tính chuyên nghiệp quá kém)
Trước đó, vào ngày 22/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 352 thành lập Ban chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban. Ba Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự cùng giữ chức danh Phó Trưởng Ban chỉ đạo.