Trách là đúng quá rồi

Posted by

Trách là đúng quá rồi. Dân quá ư đơn thân độc thế và bị xâm hại quá nhiều , quá lâu rồi. Phải nhanh lên, phải quyết liệt lên các chú, nếu không từ tư cách đại biểu nhân dân sẽ chuyển đổi thành tư cách đại biểu hại dân mất.
Đại biểu Dương Trung Quốc phân tích, Hiến pháp đã hiến định 70 năm rồi nhưng Luật Về hội vẫn chưa làm. Còn với Luật Biểu tình thì từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13 Thủ tướng đã công khai nói trước Quốc hội mà đến nay nhập nhằng mãi, trong khi đó hiện tượng biểu tình thì ngày càng nhiều mà không có luật điều chỉnh làm cho dân không biết đúng hay sai.