(Thường Quốc hội là nơi “lập pháp” tức là đa số các nghị sĩ phải là luật sư hoặc học luật rất giỏi (chứ không phải kiểu luật tại chức ở Việt Nam)

Posted by

(Thường Quốc hội là nơi “lập pháp” tức là đa số các nghị sĩ phải là luật sư hoặc học luật rất giỏi (chứ không phải kiểu luật tại chức ở Việt Nam). Đằng này nghe các “nghị sĩ” ở Việt Nam tranh luận, kể cả những người thuộc hàng bốn trụ phát biểu thì thấy quá ngán ngẩm cho trình độ hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của luật học và của nhà nước pháp quyền nơi họ. Còn thua sinh viên luật năm 1 của các nước phát triển)
Nguy hiểm do chính BLHS tạo ra?
Bận quá, ko lên tiếng và nghĩ rằng lãnh đạo sẽ sáng suốt để gạt đi những ý kiến tầm phào, chứa đựng lợi ích nhóm (lợi ích của nhóm “luật sư buộc tội”), nay thấy ko ổn, nên có vài comment:
1. Thiếu hiểu biết căn bản về nhà nước pháp quyền (rule of law # rule of majority);
2. Thiếu hiểu biết về nhân quyền không thể bị tước đoạt bởi lợi ích hay ý muốn của số đông;
Hình dung chiếc xe bus bị mất phanh (đứt thắng) trong khi xuống đèo Hải Vân, bên phải là biển, bên trái là quán nước chè của cụ già 80 tuổi; không thể vì lợi ích của số đông (50 thanh niên trên xe bus) pháp luật lại cho phép lái xe tông chết cụ già, tránh cho xe rơi xuống biển. Việc giữ cho xe không rơi xuống biển là việc của lái xe, không thể đẩy nghĩa vụ đó sang cho cụ già hành hành nghề bán nước chè bên đường.
3. Thiếu hiểu biết về “bản chất hành pháp” của chức năng công tố của Viện Kiểm, nên trao quyền cho “luật sư buộc tội” (General Attorney tiếng Anh, Staatsrechtsanwalt tiếng Đức) soạn thảo ra một đạo luật mà thông qua đó tước đi vũ khí của “luật sư gỡ tội” để công việc của “luật sư buộc tội” được nhàn nhã, khách hàng của “luật sư buộc tội” (cơ quan hành pháp) được an toàn;
4. Thiếu hiểu biết về vị thế của luật sư gần như đồng nhất với vị thế của bị can, bị cáo, bị đơn -> vô hình dung tước đi quyền im lặng của bị cáo, thông qua việc trừng phạt luật sư không tố cao.
Xây dựng nhà nước pháp quyền mà tiếp tục dựa vào các lập luận của một nhà nước cai trị, đàn áp giai cấp của thời kỳ bao cấp, thay vì dựa vào “nhà nước của dân, do dân, vì dân” & nhà nước pháp quyền ở Điều 2, “quyền con người” ở Điều 14 Hiến Pháp 2013 thì sẽ đưa xã hội đến chỗ bất an. Và có thể nói Dự thảo BLHS 2015 tiềm ẩn vi hiến (tổn hại quyền con người tại Điều 31 Hiến pháp 2013)