Thật sự là quá tải xưởng chạy k kịp hàng trả đều khách mấy mã hot

Posted by

1 1 1 1 1  
Thật sự là quá tải xưởng chạy k kịp hàng trả đều khách mấy mã hot
Mẫu hot hit siêu sang này bây giờ mới tung lên để khách ngắm đây ạ
Kiểu cách vừa độc vừa sang
Mặc 2 in 1 luôn: mặc tà dủ or buộc nơ sau lưng đều ok ,quần ống vẩy
3 màu như ảnh
2 size s,m
#320k cả set loại 1
See Translation