Tại sao Châu Âu lại nhận một số người nhập cư rất lớn

Posted by

Tại sao Châu Âu lại nhận một số người nhập cư rất lớn?
Nhiều người thắc mắc tại sao các quốc gia Châu Âu lại nhận số người nhập cư ở các nước phía Nam lên đến vài triệu người và gây rối loạn tình hình kinh tế xã hội tại chính nước nhập cư. Các nước Châu Âu có vấn đề???
Nhưng chính sách nhập cư này của Châu Âu là hoàn toàn đúng đắn và phải thực hiện một cách dài hạn các bạn ạ. Thứ nhất về địa chính trị, Châu Âu vị trí theo phong thuỷ hiện tại là Bạch Hổ theo hướng tương đối với tâm trái đất hiện tại là Việt Nam, như trên bản đồ thế giới Châu Âu hơi bị dịch lên phía trên sẽ không trọn vẹn về phong Thuỷ. Châu Âu đã có chính sách hợp lý để giải quyết vấn đề này là tạo một khu vực được Châu Âu hỗ trợ và bảo vệ tại các nước khu vực Bắc phi và địa trung hải. Châu Âu không chỉ kiến thiết (tất nhiên phải có sự đồng thuận của các nước này) đầu tư vào các nước này mà còn thật sự tiếp nhận, mở rộng vòng tay với những người dân nghèo tại các nước đó để thực sự hoà nhập về ranh giới tương quan con người và xã hội, quốc gia.
Về vấn đề xã hội nội tại của chính Châu Âu qua việc này cũng được giải quyết. Đó là Châu Âu mấy chục năm trước đã ở thời kỳ đỉnh cao của phát triển con người và xã hội. Con người và kinh tế cực thịnh và theo quy luật tự nhiên bắt đầu đi xuống, do quá sung túc về kinh tế, quá giầu có nên đa số người dân Châu Âu trở nên lười biếng và lười lao động, không có tính cạnh tranh cao như các quốc gia phát triển kém hơn. Hậu quả của việc này có thể sẽ là tạo một thế hệ Châu Âu kém cỏi và kém năng động gây nguy hại cho các quốc gia Châu Âu. Để giải quyết vấn đề này, các quốc gia Châu Âu không thể động viên bằng lời nói và giáo dục được nữa, vấn đề chính là phải tăng tính cạnh tranh trong công việc chính là tăng cường sức mạnh nội lực con người của nền kinh tế, các nước Châu Âu đã dựa vào chính sách nhập cư của mình, nhập cư một lực lượng lớn lao động nghèo vào Châu Âu, tạo sức cạnh tranh giành giật việc làm lớn trong nội bộ các nước Châu Âu, khiến các lao động bản địa phải căng sức để làm việc tránh bị mất việc vào tay người nhập cư.
Tất nhiên, Cái gì cũng phải có thời gian và trả một giá nào đó, thể nên chính là việc nhập cư những người nghèo và trình độ kỹ thuật không cao và cả nhiều thành phần gây rối phá hoại khiến Châu Âu không những phải chu cấp lúc ban đầu ổn định cuộc sống người nhập cư mà còn phải đào tạo nghề nghiệp hỗ trợ phát triển. Tất cả những nhóm gây rối trong số những người nhập cư đã dẫn đến cả bất ổn xã hội Châu Âu do tình trạng tội phạm và bạo lực gia tăng. Nhưng tất cả điều đó chỉ là giai đoạn đầu, sau một thời gian với nền văn minh tinh hoa, văn minh tiến bộ thì các nước Châu Âu sẽ ổn định tình hình và trật tự xã hội nhanh chóng trong thời gian tới đương nhiên là như vậy vì lượng người nhập cư so với dân số Châu Âu chỉ mang tính kích cầu phát triển!
Riêng nước Anh ở Châu Âu lại hoàn toàn đặc biệt, nước Anh là quốc đảo cách lục địa Châu Âu nên trong phong thuỷ có thể không cần kèm vào hệ thống các nước Châu Âu trong lục địa. Các bạn sẽ thấy nước Anh tách khỏi chính sách nhập cư của Liên Minh Châu Âu là hoàn toàn hợp lý. Với cả, nước Anh là trung tâm điều hành hệ thống mạng của tất cả các nước trên thế giới thế nên nước Anh không cần phải theo các chính sách của các nước trong lục địa Châu Âu.
Continue!
Copyright!