Tada kẹo me thần thánh đây

Posted by

Tada kẹo me thần thánh đây. Ai ăn báo nuốn điiii… em xách tính công rẻ về cho mà ăn này. Ăn một lại muốn ăn hai.mà lại k bị cồn ruột nữa chứ. Mồm miệng buồn buồn thì cứ cho mấy viên vào nhai hết buồn ngay. Nếu buồn tiếp thì lại lặp lại hành động tương tự: là lấy mấy viên bỏ vào mồm nhai liên tục cho đến khi hết buồn. Còn nếu cứ thấy buồn liên tục thì có nghĩa ko phải buồn đâu, nghiện ăn kẹo này rồi đấy thì mua cả thùng đi :)) ô kê chưa nào.
Giá #60k/ hộp
11-8 hàng ve
See Translation