Niềm Vui Và vinh Hạnh Hạnh phúc Của Thương trong suốt gần 2 năm kinh doanh

Posted by

Niềm Vui Và vinh Hạnh Hạnh phúc Của Thương trong suốt gần 2 năm kinh doanh . Niền vui vỡ oà khi biết mình có thể được bằng khen thế này !
Lời nói đầu tiên Thương cảm ơn đồng nghiệp tôi đang trực thuộc và cùng giúp đỡ tôi trong time làm việc vừa qua đó là npp Nguyễn Châu và phía trên chính là cách tay quyền lực , hướng dẫn từng bước trong công việc đó là CEO Trần Mỹ Đức .
Và cuối cùng Thương cảm ơn các chị các bạn chi nhánh , đại lý,tđl , npp của team #ThươngSport đã đồng hành và cùng với Thương trong time làm việc vừa qua ! Thương sẽ cố gắng hết sức để cùng đi lên cùng các bạn ! Thương Mong các bạn sẽ cố gắng cùng Thương trong công việc Kinh doanh này nhé !
#Hộinghilialadamuor

31 comments

  1. de ban’ nek ! quan trong ng bán trải nghiem sp ok ! la khach’ se tin tuong ! minh sd the’ nao thì huong dan khach’ sd nhu vay

Comments are closed.