24 comments

  1. Anh cứ thíc thả thính. Mỗi lần ra MV là mỗi lần bảo có người yêu. Chị Tèo cute ghê hà.

  2. Để bạn A nó liên hoan xác thịt với em ròi anh sẽ tới cứu về với anh nhé Minh Duy Thi Ngo ❤️

Comments are closed.