Bạn vào quán ord 1 tô bún vịt

Posted by

Bạn vào quán ord 1 tô bún vịt, người ta nói đợi người ta đi mua vịt về rồi bán cho bạn
Vậy bạn ngồi đợi người ta đi mua vịt hay bạn qua quán khác ăn
1OO% sẽ qua quán khác ăn
Bạn không có hàng sẵn để bán cho họ, họ đi mua người khác ngay
Vậy cho nên nếu muốn kinh doanh mà không dám bỏ 2 – 3 triệu ra làm vốn nhập hàng về thì biết bao giờ bán được hàng.
Nếu muốn kinh doanh thì nghiêm túc, bạn chưa thử sao biết không bán được. Đừng hỏi sao bao nhiêu người ngoài kia thành công còn bạn thì không. Vì họ biết biến 2 triệu thành 1O triệu, 1O triệu thành 5O triệu … và nhiều hơn thế nữa …
Còn bạn vì sợ mất 2 triệu nên cuối cùng bạn cũng mất 2 triệu ( xài hết ) và chẳng có gì cả
Ib tui để kiếm tiền nhé
#Cop