ANH THĂNG

Posted by

ANH THĂNG!
Báo chí phanh phui tơi bời
Tội Thăng, kêu đến ông Trời, bó tay!
Bao nhiêu tội nặng thế này.
Tịch thu tài sản, tù ngày nào ra!?
Bỗng nhiên Thăng sướng, vỡ òa:
Chỉ là “Ta lại đánh ta”, có gì!
Giơ cao, đánh khẽ tí ti
Anh em đồng đảng, ta thì bảo nhau
“Một con ngựa, lỡ bị đau
Cả đàn ngơ ngác, nhìn nhau hãi hùng”!
“Lòng vả cũng như lòng sung
“Một trăm con lợn cùng chung cỗ lòng”!
Đảng ta tình nghĩa mênh mông,
Bên ngoài hùng hổ, bên trong dịu dàng!
Cũng là “đồng mộng, đồng sàng”
Cái chăn chung đắp, lại càng giống nhau…
Nỡ nào “ráo máng, cạn tàu”
“Ăn chia” từ thuở biết nhau đến giờ…
Anh Thăng khoái chí như mơ:
Lòng em ơn Đảng bao giờ cho khuây!
“Xin rút kinh nghiệm” ngày ngày
Về Ban Kinh tế, hăng say hết mình!
Xả thân, em nguyện “giữ Bình”,
Nhân dân – nào biết quanh mình có ai!
11/5/2017
MVT
Anh Thăng, anh Thẳng, anh Thằng
Vừa mới kỷ luật, lại nhăn răng cười!
Anh cười nom đến là tươi
Thăng cười! Ố hố! Mặt người, ô hô!
Bút Tre rởm

ANH THĂNG!Báo chí phanh phui tơi bờiTội Thăng, kêu đến ông Trời, bó tay!Bao nhiêu tội nặng thế này.Tịch thu tài sản,…

Người đăng: Mac Văn Trang vào 11 Tháng 5 2017