#25k

Posted by

1 1 1 1 1  
#25k
IRING CARTOON CHÂN CHỐNG ĐIỆN THOẠI CHÂN ĐỨNG
Công dụng IRING:
Hay để điện thoai lên bàn mở phim xem, bình thường phải gác lên đâu đó, giờ có vòng rồi thì không cần gác, muốn nghiêng bao nhiêu cũng được
Cầm điện thoại chắc chắn hơn, không sợ rớt, vì cầm xỏ tay vô vòng là được
Gắn cái này vô điện thoại vẫn đẹp và gọn, bỏ túi thoải mái
Dễ dàng gắn điện thoại lên xe hơi khi lái xe, giúp xem bản đồ này nọ tiện lợi
See Translation

7 comments

Comments are closed.