18 năm đã qua

Posted by

18 năm đã qua, luôn tự hào là 1 người đảng viên chân chính noi theo gương Bác.
Cho dù thế nào đi nữa thì Tôi vẫn là tôi, sống và cống hiến để trở thành người có ích cho xã hội là được.
Những người cơ hội, nhũng nhiễu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, thoái hóa, biến chất, … không xứng đáng là người đảng viên Đảng CSVN, càng không xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân.
P/s: để đây và không nói gì thêm!
See Translation

One comment

Comments are closed.