10 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng tại “Hội nghị Diên Hồng” lần hai

Posted by

10 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng tại “Hội nghị Diên Hồng” lần hai
“Tôi nghĩ rằng bình minh đang đến đất nước ta, tôi tin tưởng các bạn, những doanh nghiệp sẽ đóng góp cho bình minh rực sáng trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, mà ở đó tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng, kết nối và hỗ trợ nhau, đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh khi kết luận Hội nghị chiều 17/5.